Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ynglŷn â Canolfan Busnes Môn


Mae Canolfan Busnes Môn yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau ar gyfer busnesau lleol a chenedlaethol sy’n gweithio ar yr ynys.

Bryn Cefni Business Centre

Mae cyfres o ystafelloedd cyfarfod a swyddfeydd ar gael  i’w llogi fesul awr, hanner diwrnod, diwrnod neu gyfnodau hirach drwy wneud trefniant o flaen llaw.

Mae’r ganolfan yn dod â phobl fusnes at ei gilydd drwy gynnig mynediad hyblyg i’r dechnoleg gyfathrebu ddiweddaraf.

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys:

 • 6 ystafell gyfarfod o faint amrywiol
 • ystafell wedi’i hawyru ar gyfer hyd at 25 person
 • ystafelloedd seminar / cyfarfod ar gyfer hyd at 12 person
 • cyfleusterau cynadledda fideo
 • ystafelloedd cyfarfod un i un ac ystafelloedd lle rhennir desgiau
 • cyfleusterau  a chyfarpar cyfieithu ar y pryd o’r Saesneg i’r Gymraeg
 • cyfleusterau a chyfarpar ar gyfer rhoi cyflwyniadau
 • cyfleusterau te a coffi
 • arlwyo ar gais
 • derbynfa fawr wedi’i staffio’n llawn

Mae’r Ganolfan yn gartref i:

 • Hamdden
 • Cyrchfan
 • Swyddfa Rheoli Rhaglenni Ynys Ynni
 • Adfywio
 • Tîm cymorth busnes gwasanaeth

Defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dde er mwyn llogi gwasanaethau a chyfleusterau. Gweler rhestr o gostau hurio ystafelloedd achyfleusterau’r ganolfan isod.