Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cronfa Gwydnwch Economaidd


Bydd y gronfa'n darparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod y pandemig coronafirws. Bydd yn helpu i fynd i’r afael â bylchau na chyflawnwyd gan gynlluniau a gyhoeddwyd eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Bydd yr arian yn cael ei dargedu at ficrofusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau mawr o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd hanfodol i Gymru.

Mae y broses ymgeisio ar gyfer busnesau sy'n gymwys i gael cymorth ariannol o'r Gronfa wedi ail-agor 29 Mehefin 2020 trwy wefan Busnes Cymru, ond wedi cau ers hynny.

Dyliech edrych ar eu gwefan i weld y statws diweddaraf.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na