Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror a Mawrth 2021 Llywodraeth Cymru


Ar gau i geisiadau newydd.

Mae’r Cronfeydd yma yn ymateb i’r estyniad i gyfyngiadau Lefel Rybudd 4 gyhoeddwyd ar y 29ain o Ionawr.

Mae’r cymorth yn ychwanegol i’r arian darparwyd ar gyfer y cyfnod Rhagfyr 2020/Ionawr 2021. 

Mae’r Cronfeydd yn cael eu gweinyddu gan Gyngor Sir Ynys Môn ar ran Llywodraeth Cymru ac yn cynnwys dau grant ar wahan: 

Ni all busnesau wneud cais am y grant Cyfyngiadau i Fusnesau Treth Busnes a’r grant Deiwsol, edrychwch ar y meini prawf cymhwysedd a chanllawiau i’r ddau i weld pa un gallech wneud cais amdano.

Ar gyfer y Grant Cyfyngiadau i Fusnesau Treth Busnes, disgwylir bod rhan fwyaf o’r busnesau cymwys sydd wedi cofrestru ar gyfer treth busnes ac wedi gwneud cais llwyddiannus ar gyfer y grant busnes cyfyngiadau Nadolig yn derbyn taliad ‘awtomatig’ erbyn 19 Chwefror 2021, heb fod angen gwneud cais ac felly ddim angen gwneud dim pellach.

Mae meini prawf y cynllun a’r canllawiau ymgeisio ar gyfer unrhyw fusnesau NDR nad ydynt yn disgyn yn y ‘taliad awtomatig’ ar gael isod.

Gall unrhyw fusnes sy'n meddiannu eiddo NDR na chyflwynodd gais am grant busnes cyfyngiadau Nadolig ond sydd bellach wedi'i orfodi i gau wneud cais am grant, yn ogystal â busnesau na orfodwyd i gau ond sydd wedi dioddef gostyngiad o 40% neu fwy.