Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cymorth i fusnes: coronafeirws COVID-19


Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gweithio i gefnogi busnesau drwy gyfnod y coronafeirws COVID-19.

Ar gyfer cymorth busnes neu ymholiadau grant cysylltwch efo Busnes Cymru.

Ffôn: 03000 6 03000

Gwefan: https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni

Y cyngor busnes diweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Gweler ragor o wybodaeth.

 

Efallai y bydd cymorth ar gael trwy SEISS.

Gwybodaeth am grantiau a benthyciadau.

Gallwch nawr ddefnyddio cyfeiriadur chwilio cymorth busnes Llywodraeth y DU i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes yn ystod y cyfnod pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Efallai byddech yn gymwys ar gyfer

  • benthyciadau
  • rhyddhad treth
  • grantiau

Gweler mwy o wybodaeth.

Bydd busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo efo gwerth trethiannol o £500,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020, yn derbyn rhyddhad trethi busnes o 100%. Bydd hyn ar gyfer y flwyddyn drethol 2020 i 2021 a 2021 i 2022.

Mae'r pecyn Llywodraeth Cymru ar gau i geisiadau newydd.

Mae'r pecyn Llywodraeth Cymru ar gau i geisiadau newydd.

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19. 


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na