Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cynrychiolwyr Sector DAP


o
Cynrychiolwyr Bwrdd DAP
Llety Julia Hughes-Roberts Arlanfor.moelfre@gmail.com 
Llety Hunan-Arlwyo  Gwen Williams   gwen@penrhynfarm.com
Carafannau a Gwersylla  Bruce Meldrum   bruce@meldrumleisure.co.uk 
Gweithgareddau awyr agored  Phil Scott (Chair)   phil@synergyyachting.com 
 Atyniadau a Threftadaeth  Dave Bateson   Dave.bateson@rspb.org.uk 
 Digwyddiadau   Nigel Kendrick  kenny@alwaysaimhigh.co.uk
 Cynhyrchwyr lleol  Alison Lea-Wilson   alison@halenmon.com 
 Manwerthu, celf a chrefft  Tony Green  toeknee.green@btinternet.com 
 Bwytai  Hazel Johnson-Ollier  hazel@bishopsgatehotel.co.uk
Gweithredwyr Cludiant  Vicky Jones  Vicki.Jones@virgintrains.co.uk