Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Gadael yr Undeb Ewropeaidd


Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi arweiniad perthnasol yn gysylltiedig â sawl maes.


Mae’r gwefannau isod yn darparu gwybodaeth defnyddiol ar gyfer trigolion, busnesau a’r trydydd sector; yn ogystal â nifer o feysydd eraill. Maent hefyd yn cynnig arweiniad i ddinasyddion y DU sy'n byw yn Ewrop a ddinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost i datecondev@ynysmon.gov.uk os gwelwch yn dda.