Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Adrodd am fusnes - rheoliadau COVID-19


Rydym yn gweithio yn agos gyda busnesau ar Ynys Môn i sicrhau fod mesurau ar waith i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â busnes sydd yn torri rheoliadau Covid, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein isod.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cymryd cwynion o ddifrif a chaiff bob cwyn ei hymchwilio. Mae'r holl wybodaeth a dderbynnir yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Adrodd am fusnes – Rheoliadau COVID-19

Hysbysiadau Gwella Safleoedd

Lle bo angen, cymerir camau gorfodi yn erbyn busnesau.

Rydym yn rhestru busnesau ar Ynys Môn sydd â Hysbysiadau Gwella Safleoedd ar hyn o bryd.