Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Prynwch Efo Hyder Gogledd Cymru


Gwnewch gais ar-lein heddiw ar www.buywithconfidence.gov.uk

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter

Mewn ymateb i bryderon am ‘fasnachwyr twyllodrus’ sy’n aml yn cael eu hamlygu yn y cyfryngau, cymerodd partneriaeth o Wasanaethau Safonnwbwc welsh new logoau Masnach y cam arloesol o lunio’r Cynllun Prynwch Efo Hyder.

Mae’r cynllun yn darparu rhestr o fusnesau lleol i ddefnyddwyr sydd wedi rhoi eu hymrwymiad i fasnachu’n deg. Mae pob busnes a restrir wedi cael cyfres o archwiliadau manwl cyn cael eu cymeradwyo fel aelod o’r cynllun.

Prynwch Efo Hyder yw’r cynllun mwyaf o’i fath yn genedlaethol ac mae’n parhau i ehangu ei gwmpas daearyddol.

Rydym o’r farn bod gan Safonau Masnach yr arbenigedd a’r cymhelliant cywir i gynnig cynllun sy’n cynnig buddion gwirioneddol i ddefnyddwyr a busnesau.

Yn unol â hynny, mae’r cynllun Prynwch Efo Hyder yn cael ei weinyddu gan Wasanaethau Safonau Masnach yn uniongyrchol, ac nid yw’n gontract allanol.

Dod yn Aelod o Prynwch Efo Hyder Gogledd Cymru

Rhaid i fusnes wneud cais neu cael eu hargymell i ymuno â’r cynllun a rhaid iddo wedyn basio set o wiriadau cefndir sydd wedi’u teilwra. Nid yw aelodaeth i’r cynllun yn cael ei roi’n ysgafn, bydd pob ymgeisydd yn adolygu eu hanes cwynion ac yn derbyn ymweliad gan Safonau Masnach.

Mae angen cyfeiriadau da gan gwsmeriaid blaenorol ac mae’n rhaid i ymgeiswyr gytuno i gydymffurfio â chod ymddygiad y cynllun, sy’n gofyn iddynt ddilyn llythyr ac ysbryd y gyfraith. (Efallai y bydd angen dadlennu cofnodion sylfaenol troseddol hefyd mewn rhai amgylchiadau.)

Os ydych yn hyderus yn eich busnes ac eisiau gwneud cais i hysbysebu eich hun fel Masnachwyr sydd wedi’u Cymeradwyo gan Safonau Masnach, ymwelwch â gwefan Prynwch Efo Hyder ar www.buywithconfidence.gov.uk.

Am fwy o wybodaeth am Prynwch Efo Hyder Gogledd Cymru

Ffoniwch: 08450 66 99 33


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na