Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Trefn gosod eiddo masnachol - nodiadau cyfarwyddo


Pwrpas y nodiadau canlynol yw cynorthwyo ymgeiswyr i ddeall y drefn ar gyfer gosod eiddo ac y byddant o gymorth pan fydd ymgeiswyr yn gwneud cais am eiddo masnachol y cyngor.

Argymhellir bod ymgeiswyr yn darllen y nodiadau hyn yn drwyadl cyn cysylltu gyda’r Adain Stadau - Gwasanaethau Tir ac Eiddo am ragor o gyngor / gwybodaeth.