Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Am tir ac eiddo am werth


Gall y cyngor gynnig nifer o safleoedd a safleoedd ar gyfer pori, busnes neu ddatblygiad mewn amrywiaeth o leoliadau.

Mae'r Cyngor weithiau'n gwaredu lleiniau datblygu masnachol, lleiniau adeiladu preswyl ac eiddo eraill a nodwyd fel rhai sydd dros ben i'r gofynion. Gall yr eiddo hyn fod yn ddarostyngedig i gais, gwarediadau cytundeb preifat, tendrau ffurfiol neu waredu trwy ocsiwn cyhoeddus.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na