Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Trwydded sgip


I roi sgip adeiladwr ar ffordd gyhoeddus, rhaid i chi gael trwydded gan yr Awdurdod Lleol.

Gellir rhoi caniatâd yn ôl amodau a all fod yn berthnasol i’r canlynol:

  • lleoliad y sgip
  • dimensiwn y sgip
  • gwneud y sgip yn weladwy i drafnidiaeth
  • gofal a gwaredu cynnwys y sgip
  • goleuo a gwarchod sgipiau
  • symud y sgip

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Am ragor o wybodaeth a ffurflenni cais cysylltwch â:

Gwasanaeth Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. LL77 7TW

Ffôn: 0044 1248 750057

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU (UK European Consumer Centre).