Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Diwrnod Y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru a Seremoni Rhyddfraint Y Sir


Cynhelir Diwrnod Lluoedd Arfog Rhanbarthol Gogledd Cymru eleni ar Draeth y Newry, Caergybi ar ddydd Sadwrn, 25 Mai.

Bydd aelodau cyfredol a chyn-aelodau o bersonél ein cymuned Lluoedd Arfog yn siŵr o groeso cynnes iawn. Mae’r digwyddiad yn gyfle i ddiolch i’r Lluoedd Arfog am eu hymroddiad i gadw ein gwlad yn saff.

Un agwedd allweddol ar y digwyddiad eleni fydd seremoni sy'n rhoi rhyddid y Sir i Wasanaeth Tanfor y Llynges Frenhinol. Bydd hyn yn cynnwys gorymdaith trwy dref Caergybi.

Bydd cymuned y Lluoedd Arfog yn cynnal nifer o weithgareddau gwahanol ar Draeth y Newry.

Yn fuan bydd aelodau'r cyhoedd yn gallu archebu tocynnau ar-lein ar gyfer digwyddiad Llong 23 ‘Agored i Ymwelwyr’ y Llynges Frenhinol.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

 Seremoni Rhyddid

Cynhelir Seremoni Rhyddfraint y Sir i Wasanaeth Llongau Tanfor y Llynges Frenhinol ar Draeth Newry am 11am. Yn dilyn y seremoni, cynhelir parêd milwrol a fydd yn cael ei arwain gan fand y Môr-Filwyr Brenhinol drwy dref Caergybi. Bydd Aelodau’r Lluoedd Arfog, Cyn-filwyr a Chadetiaid yn gorymdeithio. Bydd saliwt y tu allan i Neuadd y Dref.

Cyfyngiadau traffig

Bydd Beach Road ar gau i gerbydau rhwng 6am a 9pm.

Bydd Stryd y Farchnad / Market Street ar gau rhwng 7am a 2pm gan eithrio ar gyfer cerbydau danfon tan 9.30am. Bydd y ffyrdd canlynol ar gau am gyfnod o tua 30 munud yn ystod rhyw adeg o’r dydd er mwyn hwyluso’r parêd.   

 • Newry Fawr
 • Stryd Newry
 • Stryd Boston
 • Stryd y Farchnad Isaf / Lower Market Street
 • Stryd Thomas
 • Ffordd Porthyfelin
 • Walthew Ave
 • Stryd William
 • Sgwâr Trearddur 
 • Stryd Cambria
 • Summer Hill

Gwneir pob ymdrech i leihau unrhyw anghyfleustra.

Pentref Milwrol

Defnyddir y Grîn ar Draeth Newry fel y pentref milwrol dynodedig a bydd cyfranogwyr o gymuned y lluoedd arfog a’r sefydliad cefnogi cyn-filwyr yn gosod y safle o 7am ymlaen ar y diwrnod. Bydd arddangosfeydd statig a rhyngweithiol ar gael i’r cyhoedd eu mwynhau. Bydd y Cyngor yn rhedeg bws wennol o faes parcio Ysgol Uwchradd Caergybi i Draeth Newry.   

Parcio

Defnyddiwch feysydd parcio’r Cyngor yn y dref. Ysgol Uwchradd Caergybi yw’r maes parcio dynodedig ar gyfer cyn-filwyr a’r rhai hynny sy’n cymryd rhan yn y parêd. Dilynwch yr arwyddion traffig os gwelwch yn dda.  

Gwasanaeth Bws

Bydd y safleoedd bws sydd wedi eu lleoli yn Summer Hill yn cael eu symud i borthladd Caergybi am y dydd. 

Teithiau o amgylch Llong HMS St Albans

Mae angen i aelodau o’r cyhoedd sydd wedi archebu lle i fynd ar daith o’r llong ymgynnull ger Swyddfa Gwylwyr y Glannau, 7 Ffordd Prince of Wales, Caergybi, LL65 1ET – bydd gwasanaeth bws wennol ar waith. Bydd teithiau’n para tua 45 munud.

Gwasanaeth Coffa HMS Thetis

Cynhelir gwasanaeth coffa am 2pm ym mynwent Maeshyfryd, Caergybi er mwyn cofnodi 80 mlynedd ers colli HMS Thetis.