Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Diwrnod Y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru a Seremoni Rhyddfraint Y Sir


Cynhelir Diwrnod Lluoedd Arfog Rhanbarthol Gogledd Cymru eleni ar Draeth y Newry, Caergybi ar ddydd Sadwrn, 25 Mai.

Bydd aelodau cyfredol a chyn-aelodau o bersonél ein cymuned Lluoedd Arfog yn siŵr o groeso cynnes iawn. Mae’r digwyddiad yn gyfle i ddiolch i’r Lluoedd Arfog am eu hymroddiad i gadw ein gwlad yn saff.

Un agwedd allweddol ar y digwyddiad eleni fydd seremoni sy'n rhoi rhyddid y Sir i Wasanaeth Tanfor y Llynges Frenhinol. Bydd hyn yn cynnwys gorymdaith trwy dref Caergybi.

Bydd cymuned y Lluoedd Arfog yn cynnal nifer o weithgareddau gwahanol ar Draeth y Newry.

Yn fuan bydd aelodau'r cyhoedd yn gallu archebu tocynnau ar-lein ar gyfer digwyddiad Llong 23 ‘Agored i Ymwelwyr’ y Llynges Frenhinol.