Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Arolwg anghenion tai


Rydym yn awyddus iawn i gael gwybod beth yw anghenion tai pobl yr ynys.

Os ydych chi’n chwilio am gartref ar Ynys Môn, rydym yn awyddus i glywed eich barn.

Bydd yr ymgynghoriad yma yn cau ar 15 Tachwedd 2021.

Dweud eich dweud

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na