Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Datganiad Polisi Tâl


Pwrpas y datganiad yw darparu tryloywder mewn perthynas â dull y Cyngor o bennu tâl ei weithwyr (ac eithrio’r rheini sy’n dysgu yn ysgolion yr awdurdod lleol).