Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llyfr Cyllideb y Cyngor


Mae Llyfr Cyllideb y Cyngor yn darparu gwybodaeth fanwl a dadansoddiad o gyllidebau Gwasanaethau 2018 / 19 ac yn darparu manylion am sut a lle y byddwn yn gwario arian dros y deuddeg mis sydd i ddod er mwyn gallu troi blaenoriaethau’r Cyngor yn realiti fesul gwasanaeth.