Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Nodyn Preifatrwydd - Mân-ddaliadau


Mae gennych hawl i wybod am y ffordd y mae gwybodaeth amdanoch yn cael ei ddefnyddio gennym ni. Darllenwch y wybodaeth ganlynol gan ei fod yn cyfeirio at hawliau ychwanegol y dylech wybod amdanynt.