Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cyswllt Môn


O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, ac i ddiogelu ein staff, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau Cyswllt Môn o 5yp dydd Llun, 23 Mawrth. 

Bydd y cyfleusterau ar gau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Gwybodaeth Covid-19 (Coronavirus)

Sut i helpu pobl heb gysylltiad rhyngrwyd i gael gwybodaeth

Rydym wedi creu taflen wybodaeth newydd sydd yn darparu gwybodaeth am ein llinell ffon argyfwng a’r gefnogaeth sydd ar gael gan y Cyngor Sir a phartneriaid allweddol yn y gymuned.

Os ydych yn gwybod am ffrind neu aelod o’r teulu sydd heb fynediad at y we, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn gallu printio copi a’i roi drwy ei blwch post nhw. Cofiwch gadw at y canllawiau cadw pellter wrth wneud.

Cyswllt Môn (ar gau - gweler uchod)

Mae Cyswllt Môn a’i staff yn rhoi cyfle i gwsmeriaid dderbyn cymorth ar y pwynt cyswllt cyntaf.

Mae ein tîm o staff dwyieithog ar gael i ddelio gyda gwahanol ymholiadau gan gynnwys;

  • Tai
  • Addysg
  • Refeniw a Budd-daliadau
  • Cynllunio
  • Ceisiadau Bathodyn Glas
  • Trwyddedau parcio

Yn ogystal â gallu trafod materion gyda’n staff mewn ystafelloedd preifat, mae Cyswllt Môn yn gwneud defnydd o dechnoleg fodern. Mae’r offer sydd gennym yma yn rhoi cyfleoedd hunanwasanaeth i drigolion -

Gall cwsmeriaid defnyddio’r cyfrifiaduron i gwblhau ffurflenni ceisiadau, gwneud taliadau ar-lein, gweld ceisiadau cynllunio a llawer mwy.

Amseroedd agor Cyswllt Môn

Dydd Llun - Gwener 8.30yb - 5yp

Mae croeso i chi roi gwybod i ni am unrhyw faterion, gofyn am wasanaeth neu wneud taliad gan ddefnyddio ein sianelau ar-lein:

  • drwy’r wefan yma  
  • neu drwy ddefnyddio ein – AppMÔN