Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cyswllt Môn


Cysylltwch â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb

Mae derbynfa Cyswllt Môn ar agor ar gyfer apwyntiadau Bathodyn Glas yn unig yn ystod y pandemig Covid-19.

Bydd ardal y dderbynfa yn ail agor pan fydd hi’n ddiogel i wneud hynny.

Os ydych angen ein gweld wyneb yn wyneb i gael cymorth â’ch ceisiadau Bathodyn Glas gallwch gysylltu â ni er mwyn gwneud apwyntiad.

Ffoniwch (01248) 750057 neu anfonwch e-bost at cyswlltmon@ynysmon.gov.uk i drefnu apwyntiad. 

Mae ardal derbynfa Cyswllt Môn yn cynnwys Dolennau Sain Clywed er mwyn cynorthwyo’r rhai hynny sydd â theclyn cymorth clywed. Os oes angen dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain arnoch gallwn drefnu hyn drwy apwyntiad ymlaen llaw yn unig. 

Mae fersiynau print bras, Braille sain ac iaith gymunedol o wybodaeth a gyhoeddir ar wefan Cyngor Ynys Môn ar gael.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch (01248) 750057  neu anfonwch neges e-bost at cyswlltmon@ynysmon.gov.uk