Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cyswllt Môn


Mae Cyswllt Môn a’i staff yn rhoi cyfle i gwsmeriaid dderbyn cymorth ar y pwynt cyswllt cyntaf.

Mae ein tîm o staff dwyieithog ar gael i ddelio gyda gwahanol ymholiadau gan gynnwys;

  • Tai
  • Addysg
  • Refeniw a Budd-daliadau
  • Cynllunio
  • Ceisiadau Bathodyn Glas
  • Trwyddedau parcio

Yn ogystal â gallu trafod materion gyda’n staff mewn ystafelloedd preifat, mae Cyswllt Môn yn gwneud defnydd o dechnoleg fodern. Mae’r offer sydd gennym yma yn rhoi cyfleoedd hunanwasanaeth i drigolion -

Gall cwsmeriaid defnyddio’r cyfrifiaduron i gwblhau ffurflenni ceisiadau, gwneud taliadau ar-lein, gweld ceisiadau cynllunio a llawer mwy.

Amseroedd agor Cyswllt Môn:
Dydd Llun - Gwener 8.30yb - 5yp

Oedi posib

Ar ddydd Iau 7fed Tachwedd, bydd yr holl ymgynghorwyr yn Cyswllt Môn yn mynychu hyfforddiant gorfodol ar y Gwasanaeth Bathodyn Glas ar-lein newydd. Bydd yr ymgynghorwyr yn mynychu’r hyfforddiant ar sail rota a byddant i ffwrdd o Cyswllt Môn am hyd at hanner diwrnod yr un. Byddwn yn ceisio sicrhau fod dau o bobl wrth y ddesg ffrynt am y rhan fwyaf o’r diwrnod ond bydd hwn yn wasanaeth gostyngol gan olygu y bydd raid i bobl aros yn hirach. Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda.

Mae croeso i chi roi gwybod i ni am unrhyw faterion, gofyn am wasanaeth neu wneud taliad gan ddefnyddio ein sianelau ar-lein:

  • drwy’r wefan yma  
  • neu drwy ddefnyddio ein – AppMÔN

Bydd gwasanaeth arferol yn ail-gychwyn yn Cyswllt Môn ar ddydd Gwener 8fed Tachwedd. 

Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn gwella ymhellach y gwasanaeth Bathodyn Glas ar gyfer trigolion Ynys Môn.