Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Polisi Codi Tâl


Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi hawl i’r cyhoedd ofyn i gael gweld gwybodaeth a gedwir gan awdurdodau / cyrff cyhoeddus.

Fodd bynnag, maent hefyd yn caniatáu i gyrff cyhoeddus godi ffioedd / tâl ar gyfer darparu gwybodaeth o’r fath. Yn erbyn y cefndir hwn, mae y Cyngor wedi mabwysiadu Polisi Codi Tâl fel awdurdod lleol sydd ag amrywiaeth o wybodaeth yn ei feddiant.