Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffrydio cyfarfodydd y Cyngor yn fyw


Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir a gallwch weld holl gyfarfodydd y Cyngor fel calendr.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.