Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Diweddariadau

Gyrfaoedd

Swyddi gyda'r Cyngor

Fel cyflogwr o ddewis, mae Ynys Môn yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo, ond mae gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn yn fwy na dim ond swydd; mae'n ymwneud â gwneud bywyd yn well i'r bobl sy'n byw ac yn gweithio ar yr Ynys.

Y Cyngor

Y Cyngor

Cyngor Sir Ynys Môn yw corff llywodraethu Sir Ynys Môn, un o ardaloedd awdurdod unedol Cymru.

Yr Ardal

Ynys Môn

O’r funud yr ydych yn croesi un o’r pontydd fe welwch dirweddau trawiadol, morliniau arbennig a threfi a phentrefi hardd i ymweld â nhw.