Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Adroddiad Hunanasesu


Mae’r Hunanasesiad yn darparu asesiad y Cyngor ei hun o gynnydd a wnaed yn erbyn meysydd gwaith a blaenoriaeth  amlinellwyd yn flaenorol.

Mae’n nodi drwy sylfaen dystiolaeth a gasglwyd o adroddiadau eraill y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol, gwaith pellach sydd angen ei gyflawni yn ystod cyfnod y 12 mis sydd i ddod.