Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Cerdyn Sgorio Corfforaethol


Datblygwyd y cardiau sgorio i nodi a rhoi gwybod i arweinwyr y Cyngor am gynnydd yn erbyn y dangosyddion sy’n dangos yn benodol weithrediad llwyddiannus gwaith dydd i  ddydd y Cyngor ac yn cynorthwyo i ddarparu sylfaen tystiolaeth i ddrafftio yr adroddiad perfformiad.

Yn yr adran hon fe welwch y Cardiau Sgorio ac adroddiadau corfforaethol sydd wedi cael eu trafod yn yr UDA, Craffu a’r Pwyllgor Gwaith.