Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cymhwyster i Bleidleisio


Yn gyffredinol, i fod ar y Gofrestr Etholwyr rhaid i unigolyn fod:

  • yn byw yn y Sir ar ddyddiad y cais
  • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig neu’r Gymanwlad neu’n ddinesydd o un o wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd neu Diriogaeth Brydeinig Dramor
  • yn 18 oed a throsodd (neu’n dod yn 18 oed yn ystod oes y gofrestr)

Nid yw dinasyddion gwledydd eraill sy’n preswylio yn y wlad yn gymwys i gofrestru o dan y gyfraith bresennol. Er enghraifft: Tsiena; Twrci; Unol Daleithiau America; Y Ffilipins a.y.b

NI FYDD priodi dinesydd Prydeinig na chymeradwyaeth i fyw’n barhaol yn y Deyrnas Unedig yn rhoi dinasyddiaeth Brydeinig na’r hawl i bleidleisio yn etholiadau’r Deyrnas Unedig.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Dinasyddiaeth ewch i wefan yr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo.