Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Etholiad Senedd Cymru 6 Mai 2021


Cynhelir yr etholiadau hyn bob 5 mlynedd, a chynhelir yr etholiad nesaf ar 6 Mai 2021.

Etholir un Aelod o’r Senedd ar gyfer etholaeth Ynys Môn a 4 Aelod Rhanbarthol hefyd yn cael eu hethol i gynrychioli  rhanbarth Gogledd Cymru.

Mae Aelodau o’r Senedd yn rhannu eu hamser rhwng gwaith yn y Senedd yng Nghaerdydd a gwaith lleol yn yr ardal maent yn ei chynrychioli.

Dyddiadau pwysig

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio:  Dydd Llun, 19 Ebrill 2021.

Cofrestru i bleidleisio

Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais bost: 5pm Dydd Mawrth, 20 Ebrill 2021.

Pleidleisio drwy post

Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy: 5pm Dydd Mawrth, 27 Ebrill 2021.

Pleidleisio drwy ddirprwy

Pwy sy'n cael pleidleisio

A banner image of a tannoy inviting people to vote.

I bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru mae'n rhaid i chi fod:

  • wedi cofrestru i bleidleisio
  • yn 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais
  • yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys o’r Gymanwlad, dinesydd o’r Undeb Ewropeaidd, neu’n ddinesydd tramor cymwys
  • yn preswylio yng Nghymru, a
  • heb unrhyw rwystr cyfreithiol i bleidleisio

Pleidleisio am y tro cyntaf?

Pleidleisio 16

Mae eich llais yn bwysig. Os byddwch yn 16 neu’n 17 mlwydd oed ym mis Mai 2021, byddwch yn cael pleidleisio, am y tro cyntaf, yn etholiadau’r Senedd.

Digwyddiadau Pleidleisio 16

Dewch i gael gwybod beth sy'n digwydd yn  ystod Wythnos Pleidleisio 16 ym mis Chwefror 2021.

Mwy o wybodaeth...

Enwebiadau