Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Etholiad Seneddol 12 Rhagfyr 2019


Bydd yr Etholiad Seneddol nesaf ar y 12 Rhagfyr 2019. Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10 pm ac yna bydd y cyfrif yng nghanolfan hamdden Plas  Arthur,  Llangefni.

Dyddiadau Pwysig:

  • Hysbysiad o Etholiad erbyn 11 Tachwedd 2019
  • Derbyn Papurau enwebu 4pm, 14 Tachwedd 2019
  • Hysbysiad am Enwau  a Swyddfeydd Asiantau   yr Etholiad 4pm, 14 Tachwedd 2019
  • Datganiad o Unigolion a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais 14 Tachwedd 2019
  • Dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio : Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019
  • Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy’r post : 5pm ddydd Mawrth 26 Tachwedd 2019
  • Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy : 5pm ddydd Mercher 4ydd Rhagfyr 2019.

Gwybodaeth i Ymgeiswyr:

Mae’r Comisiwn Etholiadol wedi cyhoeddi canllawiau i ymgeiswyr neu asiantau.