Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Is-etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2021


Cynhelir is-etholiad ar gyfer ethol un cynghorydd dros ward etholiadol Caergybi ar y 6ed o Fai.

Cynhelir is-etholiad ar gyfer ethol un cynghorydd dros ward etholiadol Seiriol ar y 6ed o Fai.

Ydych chi wedi ystyried bod yn gynghorydd yng Nghymru?

Gwybodaeth gan Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Gwybodaeth ddefnyddiol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Gweler mwy

Dyddiadau pwysig

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio:  Dydd Llun, 19 Ebrill 2021.

Cofrestru i bleidleisio

Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais bost: 5pm Dydd Mawrth, 20 Ebrill 2021.

Pleidleisio drwy post

Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy: 5pm Dydd Mawrth, 27 Ebrill 2021.

Pleidleisio drwy ddirprwy

Pwy sy'n cael pleidleisio

I bleidleisio yn yr Is- etholiad mae'n rhaid i chi fod:

  • wedi cofrestru i bleidleisio yn y ward etholiadol
  • yn 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod y bleidlais
  • yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys o’r Gymanwlad, dinesydd o’r Undeb Ewropeaidd, neu’n ddinesydd tramor cymwys
  • heb unrhyw rwystr cyfreithiol i bleidleisio

Enwebiadau