Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Pleidleisio drwy ddirprwy neu drwy post


Beth os na allaf fynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad?

Mae gan bawb hawl i bleidlais bost. Gellir anfon pleidleisiau post i unrhyw gyfeiriad o’ch dewis - ym Mhrydain neu dramor.

Os nad ydych chi’n gallu pleidleisio mewn person, gallwch chi wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy (cael rhywun arall i bleidlesio ar eich rhan).

Am fwy o wybodaeth ar bleidleisio drwy ddirprwy neu  ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i’r wefan Y Comisiwn Etholiadol neu drwy lenwi'r ffurflen isod.