Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini


Yn unol ag Erthygl 6 Cyfansoddiad y Cyngor, rhaid i’r Pwyllgorau Trosolwg a Sgriwtini gyflwyno adroddiadau blynyddol ar eu gwaith i’r Cyngor Llawn.