Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ynglŷn â Sgriwtini


Mae dau Bwyllgor Sgriwtini Cyngor Sir Ynys Môn yn dal i gyfrif, mewn modd cadarnhaol ac adeiladol, yr hyn a wneir gan y Pwyllgor Gwaith a Sefydliadau Partner y Cyngor er mwyn cynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei weledigaeth. Yn ogystal, mae’r Pwyllgorau Sgriwtini yn cefnogi gwasanaethau i gynnal safonau uchel o ran y gwasanaethau a ddarperir a’u llywio tuag at eu gwneud yn fwy effeithlon ac effeithiol