Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Swydd Wag - Prif Weithredwr


Cyflog: Oddeutu £117,000

Rydym yn chwilio am Brif Weithredwr o’r radd flaenaf i arwain yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, i adeiladu ar gryfderau, cyfnerthu ein llwyddiannau a pharhau ar ein taith o drawsnewid arloesol a chadarnhaol.

Bydd gennych hanes cadarn o lwyddo. Byddwch yn gallu dangos ffocws strategol cryf, gyda phrofiad o arwain a rheoli trawsnewid, ynghyd â'r gallu i ymgysylltu â chydranddeiliaid. Bydd gennych hefyd sgiliau arwain o’r radd flaenaf.

  • Cynhelir yr asesiadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn 5ed Awst 2019.
  • Mi fydd cyfweliadau proffesiynol yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos cychwyn 12fed Awst.
  •  Cynhelir cyfweliadau ffurfiol ar 22ain o Awst 2019.

Ewch i’r wefan am ragor o fanylion gan chwilio am 'Prif Weithredwr' yn y tab 'Allweddeiriau'.

Dyddiad Cau: 24 Gorffennaf, 2019