Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Oriel Môn


Logo Barod AmdaniOriel ac amgueddfa gelf yng nghanol Ynys Môn yw Oriel Môn. Fe ffurfiwyd ym 1990 i gartrefu casgliad Charles F. Tunnicliffe.

Mae Oriel Môn yn newid bywydau trwy ofalu am, dehongli a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant unigryw Ynys Môn. Mae'n ceisio ysbrydoli creadigrwydd, a darparu cyfleoedd dysgu a mwynhad i bawb.

Bellach mae Oriel Môn yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Ynys Môn ac mae'n dibynnu ar gefnogaeth yr awdurdod lleol, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn.

Mae'n creu incwm o werthu celf, ein siop, rhoddion a llogi lleoliadau yn helpu i gefnogi ein rhaglenni addysgol, ymgysylltu â'r gymuned a rhaglenni cadwraeth ac artistig.

Oriel Môn yn ail-agor i’r cyhoedd

Bydd Oriel Môn yn ailagor i’r cyhoedd ar dydd Mawrth y 18fed o Fai. 

Bydd Oriel Môn ar agor o ddydd Mawrth tan ddydd Sul, 10yb tan 5yh.

Bydd disgwyl i gwsmeriaid gadw at weithdrefnau diogelwch ar y safle, gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb, defnyddio diheintydd dwylo, cadw pellter o 2 fedr oddi wrth staff ac ymwelwyr eraill a dilyn y llwybrau ar y safle. Mae’r mesurau diogelwch hyn ar waith er mwyn cadw ein staff a’n ymwelwyr yn ddiogel.

Fe'ch cynghorir i archebu tocyn i'r arddangosfa ymlaen llaw gan fod capasiti ymwelwyr ar y safle wedi ei leihau. Nid yw’n angenrheidiol - mi fedrwn gymryd eich manylion cyswllt wrth i chi ddod i mewn yn unol â gofynion Profi, Olrhain a Diogelu.

Archebu tocyn

Oriau gweini Caffi Dewi Oriel Môn fydd rhwng 10yb a 4.45yh (yr amser olaf ar gyfer archebu bwrdd fydd 3.15yh). Bydd mannau eistedd tu fewn a thu allan ar gael ac mae'n syniad da archebu er mwyn osgoi cael eich siomi. Bydd byrddau ar gael am awr a hanner.

I archebu bwrdd yn y caffi, neu am wybodaeth bellach galwch Caffi Dewi Oriel Môn: 01248 751 516.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni.

Ffôn: 01248 724 444

Caffi Dewi Oriel Môn: 01248 751 516

E-bost: oriel@ynysmon.gov.uk

Gwefan: www.orielmon.org


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na