Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Catalogau, mynegai ac arweinlyfrau


Rhestri o gatalogau, mynegau, cofresti plwyf, sesiynau cwarterol, papurau newydd a chapeli yn yr Archifdy gall cynorthwyo gyda’ch ymchwil.

Cofnodion cyrff swyddogol, cwmnïau, cymdeithasau ac unigolion yw archifau sydd wedi’u nodi fel rhai sy’n werth eu cadw am byth.  Ni chawsant eu creu’n benodol ar gyfer anghenion ymchwilwyr, ond os astudir hwy’n ofalus fe ellir eu defnyddio i ateb nifer o gwestiynau ynglŷn â’r cyfnod pryd y cawsant eu llunio.

Pa fath o archifau sydd gennym?

Mae Gwasanaeth Archifau Ynys Môn yn cadw dogfennau sy’n dyddio o’r unfed ganrif ar bymtheg hyd heddiw. Y mathau mwyaf poblogaidd o ddefnyddiau sy’n ymwneud ag Ynys Môn yw:

 • canlyniadau cyfrifiadau
 • cofnodion plwyf
 • cofnodion anghydffurfiol
 • cofnodiadau treth tir
 • mapiau
 • ffotograffau
 • cofnodion llywodraeth leol
 • cofnodion addysgol
 • rhestrau enwau criw llongau
 • papurau newydd
 • cofnodion eraill 

Cyhoeddir rhestri o gatalogau, papurau newydd, cofnodion plwyf a chapeli ar waelod y dudalen yma fel ffeiliau PDF.

Derbyniadau newydd

Mae’r cofnodion canlynol wedi’u rhestru yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf ac maent yn awr ar gael i’w gweld.  Fe ddengys y tabl y rhif cyfeirio a disgrifiad o’r cofnodiadau sydd wedi’u catalogio yn ddiweddar ac sydd ar gael i’r cyhoedd - gweler y PDF ar waelod y dudalen hon.