Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Dogfen y mis Gwasanaeth Archifau


Dogfen Y Mis: Tachwedd 2019

Dogfen Y Mis: Arwerthiant yn Llangefni [c.1940au]

Cyfeirnod: WSE/340

Dogfen y mis yma ydi’r olygfa hynod o brysur yma o arwerthiant ceffylau yng nghae sêl, Llangefni ganol yr ugeinfed ganrif. Roedd  Cae Sêl yng nghanol Llangefni, tu ôl i’r fynwent, archfarchnad sydd ar y safle erbyn heddiw.

Roedd da byw yn cael eu prynu a’i gwerthu yng Nghae Sêl tan yn gynnar yn yr unfed ganrif ar hugain, roedd y lleoliad yng nghanol tref Llangefni yn ei wneud yn le delfrydol ar gyfer prynu a gwerthu. Dros y blynyddoedd mae pob math o dda byw a deunydd ffermio ac yn y blaen wedi cael ei werthu ar y safle. Sêl geffylau sydd dan sylw yn y llun yma o ganol yr ugeinfed ganrif. Mae llwyth o bobol wedi tyrru i mewn i Gae Sêl, wedi eu gwasgu ysgwydd wrth ysgwydd wrth chwilio am fargen. Mae’r llun yn dangos y cyffro a’r prysurdeb yma’n wych.

Mae’n edrych yn debyg fod yna gylch gwerthu yn y sied yng nghefn y llun, yn sicr mae’n edrych fel bod y bobol yn sefyll mewn cylch. Yma byddai’r ceffylau yn cael eu dangos i’r prynwyr gydag arwerthwr yn llywyddu dros y gwerthu. Mae’r ceffylau yn cael eu cadw mewn llociau pren, ac mae’r ddau geffyl gwedd yng nghanol y llun wedi eu troi allan yn arbennig o smart.

Tybed os ydi rhieni neu teidiau a neiniau rhai o’n darllenwyr yn y llun hwn? Os ydach chi’n nabod rhywun, rhowch wybod i ni! 

I weld y ddogfen mewn mwy o fanylder, gweler yr atodiad isod os gwelwch yn dda.

Mae’r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau sy’n ymddangos ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.