Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Dogfen y mis Gwasanaeth Archifau


Dogfen Y Mis: Mehefin, 2020

Dogfen Y Mis: Llun: Llifogydd o flaen J Hughes a’i Fab, Kingsland Caergybi [Canol 20fed Ganrif]

Cyfeirnod: WSM-418-555

Mis Mehefin ar ein pennau, ac mi rydan ni hanner ffordd drwy’r flwyddyn. Erbyn hyn gobeithiwn fod tywydd caled y gaeaf ymhell tu ôl i ni a golygfeydd tebyg i’r hyn sydd i’w weld yma ymhell o’r cof.

Mae’r llun hudolus yma yn dangos llifogydd o flaen siop John Hughes a’I Fab, Kingsland, Caergybi yng nghanol yr 20fed Ganrif.  Er waethaf y sefyllfa mae’r dyn a’r ddynes yn y llun i weld mewn hwyliau da, tybed os taw J. Hughes ei hun sy’n cario’r ddynes? Yn bendant mae yna agwedd o farchog yn dod i’r achub yn y ddelwedd yma.

Mae’r siop yn y cefndir yn hynod ddiddorol, dipyn o ‘siop bob dim’ gan i J. Hughes a’I Fab frolio y gallent ymgymeryd ag unrhyw waith cynnal a chadw. Roeddent hefyd yn adeiladwyr, ymgymerwyr angladdau, roeddent hyd yn oed yn trefnu amlosgi. Sylwch ar yr arwydd ar flaen y siop, gallwn ychwanegu plymio, paentio ac arddurno a haearnwerthwr i’r crefftau.

Tu mewn dwi’n siwr fod y siop yn ogof Aladin yn llawn i’r entrychion gyda bob math o offer, gosodion a ffitiadau – poeth fyddai ngen ar gyfer cario allan unrhyw waith cynnal a chadw, a’r cyfan o dan un to. Sylwch hefyd ar yr offer toi, potiau corn a teils crib yn cael ei storio tu allan ar y to uwchben y ffenest, awgrym efallai fod y storfeydd yn llawn dop os oes angen storio pethau tu allan.

I weld y ddogfen mewn mwy o fanylder, gweler yr atodiad isod os gwelwch yn dda.

Mae’r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau sy’n ymddangos ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.