Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Dogfen y mis Gwasanaeth Archifau


Dogfen Y Mis: Mawrth 2019

Dogfen Y Mis: Llun siop Bradleys, Llangefni, canol yr ugeinfed ganrif

Cyfeirnod: WDC/2457

Dogfen y mis yma ydi llun ffrynt siop trawiadol siop ddillad Bradleys, o ganol yr ugeinfed ganrif.

Sefydlwyd Bradleys yng Nghaer gan William Bradley yn 1878, ar y dechrau fel gwystlwr. Sefydlwyd y busnes gwisgoedd yn 1882, tyfodd y busnes yn gyflym ac agorwyd canghennau mewn trefi ar hyd a lled Gogledd Cymru. Daeth Bradleys i’w adnabod fel y lle i fynd i ddilladu cenedlaethau o bobol Gogledd Cymru, o’u corryn i’w sawdl. Caewyd drysau pencadlys Bradleys yng Nghaer am y tro olaf yn 1971.

Cangen Llangefni o Bradleys sydd yn y llun yma, o ganol yr ugeinfed ganrif. Mae yna stoc enfawr o grysau, trowsusau, capiau, hetiau, siwtiau a gwisgoedd ysgol, i gyd yn cael eu harddangos i greu ffenestr brysyr, ddeniadol i ddenu’r cwsmeriaid trwy’r drws. Mae Bradleys hefyd yn awyddus i hyrwyddo eu prisiau rhesymol a‘r gwerth am arian maent yn gynnig. 39/6c am siwt frethyn - tua £35 ym mhres heddiw, pris rhesymol yn llyfrau unrhyw un dwi’n meddwl. Sylwch hefyd ar y strategaeth brisio glyfar ddim ond yn rhestru sylltau a cheiniogau, er mwyn rhoi’r argraff o werth am arian hyd yn oed gwell. 

I weld y ddogfen mewn mwy o fanylder, gweler yr atodiad isod os gwelwch yn dda.

Mae’r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau sy’n ymddangos ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.


Chwilio A-Y