Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Dogfen y mis Gwasanaeth Archifau


Dogfen Y Mis: Tachwedd 2020

Dogfen Y Mis: Braslun o newidiadau awgrymiedig i Gapel M. C Bodedern, 1912

Cyfeirnod: WM/1012

Mae Capel M. C Bodedern wedi cael sawl gwedd newidiad dros y blynyddoedd. Adeiladwyd y Capel cyntaf yn 1807, gyda estyniad yn 1815. Yn 1836 adeiladwyd Capel newydd ar draws y ffordd i’r gwreiddiol – ac ail adeiladwyd y Capel yma yn 1876 yn dilyn cynllun lled-glasurol gyda’r fynedfa ar y talcen. Y Capel hwn sydd dan sylw yn y braslun cywrain yma, pan gafodd newidiadau eu argymell yn 1911/12.

Mae’r braslun wedi eu lunio i raddfa 8 troedfedd i’r fodfedd, ac yn dangos y fynedfa ar dalcen y capel ynghyd a cynllun o’r tu mewn. Mae’r cynllun yn dangos drysau dwbl yn agor at allan ar y fynedfa i’r cyntedd gyda dau ddrws yn arwain i’r seddau. Ymhen arall yr adeilad mae’r pulpud a’r sêt fawr ar gyfer y blaenoriaid wedi eu labelu.

I weld y ddogfen mewn mwy o fanylder, gweler yr atodiad isod os gwelwch yn dda.
Mae’r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau sy’n ymddangos ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.