Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Wythnos Archwilio Eich Archif!


Mae Tachwedd 20 yn nodi dechrau wythnos archwilio eich archif.

Bydd hyn yn gweld archifau ar draws y wlad yn rhannu ffeithiau a ffigurau diddorol yn ymwneud â hanes ledled Cymru a Prydain.

Bydd Archifau Ynys Môn yn cymryd rhan ac yn cyfrannu i’r dathliad trwy’r hashtag #ArchwilioEichArchif ar gyfryngau cymdeithasol.

Darganfod mwy

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Archives and Records Association (yn Saesneg).

I ddarganfod ffeithiau a lluniau diddorol yn ymwneud â hanes Ynys Môn ewch i dudalen Facebook Archifau Ynys Môn.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na