Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Wythnos Archwiliwch eich Archif 21 i 29 Tachwedd


Rhwng 21 a 29 Tachwedd 2020 mae wythnos ‘Archwiliwch eich Archif’.

Yn anffodus eleni ni allwn gynnal digwyddiad nag arddangosfa oherwydd y pandemic.

Y flwyddyn yma da ni angen eich help chi gydag wythnos ‘Archwiliwch eich Archif’.

Cofnodi’r COVID-19 – Profiad Ynys Môn

Mae Archifau Ynys Môn yn ymrwymedig i gofnodi cyfnod y pandemic COVID19 er mwyn i’r cenedlaethau sydd i ddod gael mewnwelediad o effaith y pandemic ar Ynys Môn a’i phobol. Oes gennych chi unrhyw gofnodion o’r cyfnod?

Er enghraifft lluniau, dyddiaduron, posteri, taflenni, fideos, recordiadau sain ac yn y blaen.

Unrhyw beth sy’n cyfleu profiadau trawstoriad eang pobol Ynys Môn yn ystod y cyfnod yma.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ddeunydd yr hoffech ei roddi i gasgliad Archifau Ynys Môn.

E-bost: archifau@ynysmon.gov.uk

Ffôn: 01248 751930