Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Banciau Ailgylchu ar Ynys Môn


Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni fyddwn yn casglu tecstilau yn y bocs top ailgylchu, nac yn y banciau dillad dim mwy. A wnewch chi ddal ar eich eitemau tan mae’r amgylchiadau’n gwella plîs? Ymddiheurwn am unrhyw anhawsterau achoswyd.

Mae gan Ynys Môn ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartref (tipiau sbwriel) ar gyfer defnydd trigolion.

Mae banciau ailgylchu cymunedol mewn llawer o leoliadau ar hyd yr ynys. Gwelwch y tabl isod ar gyfer yr holl leoliadau.

Banciau Ailgylchu ar Ynys Môn
 Lleoliad Deunydd a dderbynnir
 Caergybi (Morrisons)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Bae Trearddur (Sea Shanty)  Gwydr, caniau a phapur
 Rhosneigr (Llyfrgelll)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Cemaes (Maes Parcio)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Amlwch (Maes Parcio wrth y Llyfrgell)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Moelfre (Maes Parcio, Ffordd Lligwy)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Benllech (Llyfrgell)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Llangefni (Llyfrgell)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Biwmares (Maes Parcio’r Castell)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Llanfairpwll (Co-op)  Gwydr, caniau a phapur
 Gaerwen (Cilfan, Lon Groes)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Dwyran (Cilfan)  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
 Y Fali  Gwydr, caniau, papur a thecstiliau