Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Toiledau cyhoeddus ar Ynys Môn


Rheolir y cyfleusterau cyhoeddus canlynol gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Location_map_lleoliad.jpgx600

Cyfleusterau cyhoeddus 
 Lleoliad  Agored
Porthdafarch, Caergybi 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Parc Gwledig Morglawdd, Caergybi Trwy’r Flwyddyn
Maes Parcio, Bae Trearddur 15 o Fawrth - 31 o Hydref
Maes Parcio y Traeth, Rhoscolyn 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Maes Parcio, Porth Swtan 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Porth Llechog, Amlwch 15 o Fawrth - 30 o Fedi
 Lôn Goch, Amlwch Trwy’r Flwyddyn
 Llaneilian, Amlwch 15 o Fawrth - 30 o Fedi
 Lôn y Felin, Llangefni Trwy’r Flwyddyn
 Llyfrgell, Porthaethwy Trwy’r Flwyddyn
 Llanddona Beach, Llanddona 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Traeth Coch, Pentraeth 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Maes Parcio, Moelfre 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Traeth Bychan, Marianglas 15 o Fawrth - 30 o Fedi

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na