Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Toiledau cyhoeddus ar Ynys Môn


Rhybudd Pwysig

Yn dilyn ein sefyllfa presennol gyda COVID-19 Yn anffodus, bydd y Toiledau Cyhoeddus yn cau I’r cyhoedd ar ol 18:30 heddiw (23/03/2020) hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Rheolir y cyfleusterau cyhoeddus canlynol gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Location_map_lleoliad.jpgx600

Cyfleusterau cyhoeddus 
 Lleoliad  Agored
Porthdafarch, Caergybi 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Parc Gwledig Morglawdd, Caergybi Trwy’r Flwyddyn
Maes Parcio, Bae Trearddur 15 o Fawrth - 31 o Hydref
Maes Parcio y Traeth, Rhoscolyn 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Maes Parcio, Porth Swtan 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Porth Llechog, Amlwch 15 o Fawrth - 30 o Fedi
 Lôn Goch, Amlwch Trwy’r Flwyddyn
 Llaneilian, Amlwch 15 o Fawrth - 30 o Fedi
 Lôn y Felin, Llangefni Trwy’r Flwyddyn
 Llyfrgell, Porthaethwy Trwy’r Flwyddyn
 Llanddona Beach, Llanddona 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Traeth Coch, Pentraeth 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Maes Parcio, Moelfre 15 o Fawrth - 30 o Fedi
Traeth Bychan, Marianglas 15 o Fawrth - 30 o Fedi