Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyngor defnyddwyr a chyfreithiol


Os ydych chi’n breswylydd ar Ynys Môn, neu yn fusnes sy’n seiliedig ar Ynys Môn gydag ymholiad defnyddwyr neu Safonau Masnach, gallwch gael cyngor arbenigol gan Linell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. (Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ariannu gan y Llywodraeth i ddarparu cyngor i ddefnyddwyr).

Llinell Gymraeg – 0808 223 1144

Llinell Saesneg – 0808 223 1133

Hefyd, mae canllawiau manwl ar eich hawliau a llythyrau enghreifftiol ar gael ar ein gwefan i’ch cynorthwyo i ddatrys eich cwyn, y gellir cael mynediad ato isod. 

Gellir cyflwyno’ch cwyn ar-lein. 

Os yn briodol, bydd eich cwyn yn cael ei rannu â Safonau Masnach. 

Fel arall, os bydd eich ymholiad yn disgyn y tu allan i faes gwaith yr Adain Safonau Masnach, gellwch gael cyngor ar nifer o faterion o’r ffynonellau a restrir isod. Noder os gwelwch yn dda nad yw’r gwasanaethau hyn yn gysylltiedig ag Adain Safonau Masnach Cyngor Sir Ynys Môn, ac y gellir codi am rai ohonynt: 

Gwasanaeth Cynghori ar Gredyd Defnyddwyr (Gwasanaeth am ddim) am gyngor yn ddienw ar faterion dyled a materion ariannol. 

Direct Gov - taflenni ac ynddynt ganllawiau ar nifer o faterion yn ymwneud â defnyddwyr a llythyrau templed. 

Expert Answers (Gwasanaeth y codir amdano, £10 - £150, lle byddwch yn dewis eich ffi) am gyngor ar unrhyw fater cyfreithiol gan gynnwys anghydfod rhwng cymdogion. 

Os dewisiwch ddefnyddio unrhyw un o’r gwasanaethau uchod byddwch yn gadael tudalennau Adain Safonau Masnach Cyngor Sir Ynys Môn ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na