Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ble mae'r ardaloedd cadwraeth?


Mae ardaloedd cadwraeth yn ‘ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y mae’n ddymunol cadw neu wella eu cymeriad/edrychiad’.

Mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid i awdurdodau lleol ddynodi ardaloedd cadwraeth a llunio polisïau ar gyfer eu cadw a’u gwella.

Cymeriad ac edrychiad yw’r ddwy ffactor bwysicaf i’w hystyried wrth ddynodi ardal gadwraeth. Mae gan Ynys Môn ystod eang o adeiladau hanesyddol a thirwedd naturiol arbennig. Y mae, felly, yn bwysig bod yr ardaloedd yn cael eu hamddiffyn er mwyn sicrhau y bydd eu cymeriad a’u hedrychiad unigryw yn cael ei gadw yn hytrach na’i altro gan ddatblygiad anaddas.

Ble mae’r ardaloedd cadwraeth?

Fe geir 12 ardal gadwraeth ar Ynys Môn:

 • Aberffraw
 • Amlwch
 • Porth Amlwch
 • Biwmares
 • Bodedern
 • Cemaes
 • Canol Caergybi
 • Mynydd Caergybi
 • Caergybi/Traeth y Newry
 • Llanfechell
 • Llangefni
 • Porthaethwy

Mae pob ardal sydd yn gymwys ar gyfer dynodiad ardal cadwraeth yn unigryw ar Ynys Môn gydag adeiladau o bwysigrwydd hanesyddol, mannau agored cyhoeddus a nodweddion tirwedd. Fodd bynnag, fe geir ffactorau pwysig y dylid eu hymgorffori ymhob ardal gadwraeth. Y rhain yw:

 • adeiladau unigol neu glwstwr o adeiladau
 • adeiladau a phethau o’u cwmpas
 • pensaernïaeth
 • deunyddiau
 • golygfeydd
 • tirwedd
 • dodrefn stryd
 • yr amgylchedd
 • datblygiad hanesyddol yr ardal