Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Edrychwch ar rhestr o geisiadau cynllunio cyfoes a blaenorol


Ar y dudalen hon, gallwch weld rhestr wythnosol y ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd gan y cyngor.

Rydym yn symud i borth cynllunio newydd yn y dyfodol agos, lle byddwch yn gallu chwilio a gweld ceisiadau cynllunio a phenderfyniadau. Byddant hefyd yn cael eu defnyddio ar ein gwefan fapio - MapMÔN - sy'n darparu ystod gynhwysfawr o wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch cyfeiriad a'r ardal gyfagos.

Yn y cyfamser byddwn yn parhau i gyhoeddi'r ceisiadau a'r rhestrau penderfyniadau diweddaraf ar ein gwefan. Os bydd angen rhestrau blaenorol arnoch, cysylltwch â'n Gwasanaeth Cynllunio. Gweler y manylion ar y dde.


Chwilio A-Y