Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Canolfan profi symudol Covid-19


Bydd canolfan brofi galw-i-mewn a thrwy ffenestr y car wedi agor yn Llanfair PG.

Bydd y canolfan brofi wedi ei lleoli yn Maes Parcio a Rhannu St Tysilio, Llanfairpwll a bydd ar agor o 9.30am i 3.30pm.

Gellir gwneud apwyntiad am brawf drwy: https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/

Os byddwch yn mynd am brawf, rhaid i bawb yn eich cartref hunanynysu ar unwaith tan i chi dderbyn canlyniad eich prawf.