Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Canolfan Hamdden Caergybi - oriau agor a lleoliad


Mae holl ganolfannau hamdden Môn Actif nawr wedi cau oherwydd y cyfnod clo cenedlaethol.

Mi fyddwn yn cyfathrebu eto gyda holl aelodau unwaith mae dyddiad ar gyfer ail agor.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu â ni trwy e-bost ar: monactif@ynysmon.gov.uk