Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden David Hughes


Mwynhewch sesiwn ymarfer wahanol mewn amgylchedd cyfeillgar a chyfoes.

Mae ystod eang o beiriannau cardiofasgwlaidd a gwrthwynebu ar gael, ynghyd â man codi pwysau.

Ceir ystafell un pwrpas hefyd ar gyfer ymestyn, a chynhesu ac oeri hefyd.

Mae gennym sesiynau hyfforddi personol ar gael. Cysylltwch â’r dderbynfa am fanylion pellach.

A ydych yn defnyddio’r ystafell ffitrwydd yn rheolaidd? - Cadwch yn heini ac arbedwch arian gyda ein Pecynnau Aelodaeth.

Oriau agor Ystafell Ffitrwydd
 Dydd Llun 17:00 - 21:00
 Dydd Mawrth 17:00 - 21:00
 Dydd Mercher 17:00 - 21:00
 Dydd Iau 17:00 - 21:00
 Dydd Gwener 17:00 - 21:00
 Dydd Sadwrn 09:30 - 11:30
 Dydd Sul 10:00 - 14:00