Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur


Gwaith uwchraddio ystafell ffitrwydd Plas Arthur i gychwyn

Bydd gwaith werth £130,000 i uwchraddio ystafell ffitrwydd Canolfan Hamdden Plas Arthur, yn Llangefni, yn cychwyn ar Ddydd Sul, Mawrth 1af. Bydd yr ystafell ffitrwydd yn ailagor i’r cyhoedd Ddydd Mawrth 31ain Mawrth.

Rydym yn atgoffa aelodau Canolfan Hamdden Plas Arthur y gellir defnyddio ein hystafelloedd ffitrwydd yng Nghanolfannau Hamdden Amlwch, Caergybi a David Hughes tra bod ystafell ffitrwydd Plas Arthur ar gau - Bydd aelodau debyd uniongyrchol yn gallu defnyddio’r cyfleusterau uchod am ddim

Bydd tîm Môn Actif yn cynnig taleb i wyth dosbarth ffitrwydd yn rhad ac am ddim i bob un o aelodau debyd uniongyrchol Canolfan Hamdden Plas Arthur. Gellir casglu’r daleb o dderbynfa’r ganolfan o Ddydd Sul, Mawrth 1af.

Gofynnwch i aelod o staff ar y dderbynfa am ragor o wybodaeth
Telerau ac amodau yn berthnasol

Mae amrywiaeth o beirannau ffitrwydd ar gael yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur:

  • peiriant rhedeg / cerdded
  • peiriannau rhwyfo
  • peiriannau beicio
  • peiriannau stepio

Mae offer codi pwysau hefyd ar gael.

Oriau agor Ystafell Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Leisure Centre
Dydd Llun  6.15 - 21.30
Dydd Mawrth  6.15 - 21.30
Dydd Mercher  6.15 - 21.30 
Dydd Iau  6.15 - 21.30
Dydd Gwener  6.15 - 21.30
Dydd Sadwrn  9:00 - 16:00
Dydd Sul  9:00 - 16:00