Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Plas Arthur - lleoliad ac oriau agor


Canolfannau Hamdden 

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5:00pm Dydd Iau, 19 Mawrth.  

O 5:00pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd :-

Pob Canolfan Hamdden ar Ynys Môn (Llangefni, Amlwch, Caergybi a Phorthaethwy) yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.  

Gwybodaeth Debyd Uniongyrchol ac Aelodaeth:

Bydd aelodaeth y cwsmeriaid hynnu sydd ag aelodaeth Debyd Uniongyrchol misol yn cael ei rewi’n awtomatig yn ystod yr amser mae'r Canolfannau ar gau. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.Ni chymerir taliad yn ystod yr amser mae'r Canolfannau ar gau.Bydd eich aelodaeth yn cael ei hail-gychwyn pan fydd y canolfannau’n ailagor.

I’r rhai sydd â phecynnau blynyddol, rydym am ychwanegu amser at eich aelodaeth pan fyddwn yn ailagor.

Noder, yn y sefyllfa annhebygol bod arian yn cael ei gymryd o’ch cyfrif, byddwn yn delio â hyn yn y modd priodol. Rhowch wybod i ni os bydd hyn yn digwydd. 

Rydym yn disgwyl profi nifer uwch o alwadau ffôn i'n Canolfannau Hamdden. Felly, os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu â ni trwy e-bost ar: monactif@ynsymon.gov.uk neu drwy Facebook trwy'r gwasanaeth negeseuon.

Byddwch yn ymwybodol efallai byddwn yn delio gyda nifer uwch o ymholiadau yn ystod yr adeg yma. Felly allai arwain at amser ymateb hirach na'r arfer.

Rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus ac yn dilyn y cyngor arbenigol sy’n cael ei roi i ni. Byddwn yn eich diweddaru os bydd y sefyllfa'n newid. 

Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol

Bydd y rhaglen Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol (NERS) yn cael ei atal am gyfnod amhenodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd ond rydym yn cymryd y mesurau hyn er mwyn sicrhau bod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu rhoi ar waith er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch ein cleientiaid a’r staff sy’n darparu’r rhaglen.   

Diolch am eich dealltwriaeth, cefnogaeth barhaus ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achosir.