Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Plas Arthur - lleoliad ac oriau agor


Gwaith uwchraddio ystafell ffitrwydd Plas Arthur i gychwyn

Bydd gwaith werth £130,000 i uwchraddio ystafell ffitrwydd Canolfan Hamdden Plas Arthur, yn Llangefni, yn cychwyn ar Ddydd Sul, Mawrth 1af. Bydd yr ystafell ffitrwydd yn ailagor i’r cyhoedd Ddydd Mawrth 31ain Mawrth.

Rydym yn atgoffa aelodau Canolfan Hamdden Plas Arthur y gellir defnyddio ein hystafelloedd ffitrwydd yng Nghanolfannau Hamdden AmlwchCaergybi a David Hughes tra bod ystafell ffitrwydd Plas Arthur ar gau - Bydd aelodau debyd uniongyrchol yn gallu defnyddio’r cyfleusterau uchod am ddim

Bydd tîm Môn Actif yn cynnig taleb i wyth dosbarth ffitrwydd yn rhad ac am ddim i bob un o aelodau debyd uniongyrchol Canolfan Hamdden Plas Arthur. Gellir casglu’r daleb o dderbynfa’r ganolfan o Ddydd Sul, Mawrth 1af.

Gofynnwch i aelod o staff ar y dderbynfa am ragor o wybodaeth
Telerau ac amodau yn berthnasol

Gweler oriau agor y ganolfan isod - ar gyfer amseroedd y pwll nofio a ystafelloedd ffitrwydd cysylltwch a’r ganolfan os gwelwch yn dda.

Nofio yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur
 • Oriau agor Canolfan Hamdden Plas Arthur
  Dydd Llun  06:15 - 22:00
  Dydd Mawrth  06:15 - 22:00
  Dydd Mercher  06:15 - 22:00
  Dydd Iau  06:15 - 22:00
  Dydd Gwener  06:15 - 21:30
  Dydd Sadwrn  09:00 - 16:00
  Dydd Sul  09:00 - 16:00