Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Rhaglen Adferiad y Galon


A ydych wedi dioddef oddi wrth unrhyw  broblemau iechyd y galon?

Os ydych,  gallech fod â’r hawl i ymuno â  rhaglen Adferiad y Galon 16 wythnos Cyngor Sir Ynys Môn.

Cynhelir sesiynau  mewn canolfannau hamdden lleol  drwy’r ynys a rhedir hwy gan Hyfforddwr y Galon cymwysedig.

Os credwch eich bod â’r hawl  gofynnwch i’ch Meddyg Teulu neu eich ymgynghorydd y galon neu eich nyrs bractis  eich cyfeirio ar y cynllun.

Beth yw Adferiad y Galon yn y Gymuned?

Dosbarthiadau ymarfer wythnosol, wedi eu strwythuro i gynorthwyo i wella eich iechyd  am hyd at  16 wythnos  yn eich Canolfan Hamdden leol   o dan oruchwyliaeth Hyfforddwr Adferiad y Galon cymwysedig.

Y Dosbarthiadau Ymarfer

Mae’r dosbarthiadau’n digwydd  yn yr ystafell ffitrwydd  neu fel dosbarth hyfforddiant ymarfer cylched. Mae’r dosbarth yn cynnwys ymarfer  am hyd at awr  yn defnyddio offer megis melin draed, rhwyfwr,  beic, pwysau ysgafn  ayyb.

Beth i ddod gyda chi a beth i’w wisgo?

Dewch â rhestr o’ch meddyginiaeth bresennol i’ch ymgynghoriad cyntaf  a chwistrell  GTN os oes gennych un i bob un o’ch sesiynau. Gwisgwch ddillad llac ac esgidiau /esgidiau hyfforddi fflat a chyfforddus a dewch â photelaid o ddŵr i’r dosbarth.