Môn Actif


Yn dilyn y penderfyniad a wnaed gan Lywodraeth Cymru ddoe i gau’r holl gyfleusterau hamdden yng Nghymru oherwydd cyfnod clo llym a byr, bydd Canolfannau Hamdden Amlwch, David Hughes, Caergybi a Phlas Arthur yn cau o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, 2020.

Rydym yn bwriadu ailagor ddydd Llun, 9 Tachwedd ond cewch fwy o wybodaeth dros y pythefnos nesaf.

#CadwMônYnActif

Mae amrywiaeth eang o gyfleustarau hamdden ar gael i bobl o bob oed a gallu ac mae ein prisiau yn rhoi gwerth ardderchog am arian. Mae 4 canolfan ar draws yr ynys - ymunwch ag un a cewch ddefnyddio unrhyw un.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon yn rhan o’n gwasanaeth Hamdden ac maent yn gweithio gyda phob rhan o’r gymuned i ddarparu cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae ganddom dîm o swyddogion arbenigol ar gael i gynnig cyngor ynghylch cyllido, datblygu clybiau a darparu gwahanol raglenni hyfforddiant a gweithgareddau.

Gweledigaeth Cyngor Sir Ynys Môn yw uno cenedl sy’n caru’r campau, lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes.