Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Môn Actif


#CadwMônYnActif

Mae amrywiaeth eang o gyfleustarau hamdden ar gael i bobl o bob oed a gallu ac mae ein prisiau yn rhoi gwerth ardderchog am arian. Mae 4 canolfan ar draws yr ynys - ymunwch ag un a cewch ddefnyddio unrhyw un.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon yn rhan o’n gwasanaeth Hamdden ac maent yn gweithio gyda phob rhan o’r gymuned i ddarparu cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae ganddom dîm o swyddogion arbenigol ar gael i gynnig cyngor ynghylch cyllido, datblygu clybiau a darparu gwahanol raglenni hyfforddiant a gweithgareddau.

Gweledigaeth Cyngor Sir Ynys Môn yw uno cenedl sy’n caru’r campau, lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes.

Posibilrwydd o ail-agor Canolfannau Hamdden ar 10 Awst

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw rydym yn falch o glywed y newyddion bod angen i ni fynd ati i baratoi ar gyfer y posibilrwydd o ail-agor Canolfannau Hamdden ar 10 Awst.

Byddwn yn ystyried eich adborth o’r holiadur i gwsmeriaid a’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod Canolfannau Hamdden yn ail agor mewn modd mor ddiogel â phosibl.

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau pellach.

Yn olaf, hoffem ddiolch o galon i chi am eich amynedd dros y 4 mis diwethaf ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i’n cyfleusterau cyn hir. 

Ail agor ein canolfannau hamdden

Gwybodaeth pellach

System archebu/llogi ar-lein Gwasanaethau Hamdden