Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Aelodaeth Cerdyn Hamdden Blynyddol


Ddim eisiau ymrwymo i ddebyd uniongyrchol?

Beth am roi cynnig ar ein Aelodaeth Cerdyn Hamdden Blynyddol.

Mae hyn yn prynu cerdyn hamdden (12 mis parhaol) er mwyn derbyn hyd at 25% o ostyngiad ar ffioedd mynediad. Gellir defnyddio'r cerdyn yn unrhyw un o ganolfannau hamdden yr ynys.

  • Oedolyn (18 - 59) £ 21.00
  • Plant a phobl ifanc (0 - 17) £ 8.00
  • Preswylwyr dros 60 £ 12.00
  • Anabl £ 8.00
  • Di-waith (am 3 mis) £ 5.20
  • Timau, grwpiau a clybiau £ 70

Am aelodaeth cerdyn hamdden blynyddol, lawrlwythwch y ffurflen gais aelodaeth isod neu ymwelwch ag un o'n canolfannau hamdden.