Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llyfrgell Amlwch


Location and opening hours of your local library

Amlwch Library

Oriau agor:

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth.

O 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd Llyfrgell Amlwch yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Gwasanaethau ac adnoddau ar gael:

Mae Llyfrgell Amlwch yn cynnig ystod eang o lyfrau a detholiad o DVDs. Cofiwch bod posib chwilio’r catalog i weld pa eitemau sydd ar gael.  

Bob bore dydd Mawrth am 10.00 am yn ystod tymor ysgol cynhelir sesiwn Rhannu Rhigwm ar gyfer babis a phlant o dan 5 oed.

Ceir yma hefyd

  • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Mynediad band llydan
  • Wi-fi yn rhad ac am ddim
  • Gwasanaeth ffacs
  • Gwasanaeth llungopio