Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llyfrgell Amlwch


Location and opening hours of your local library

Amlwch Library

Oriau agor:

Dydd Mawrth: 9:30am - 12:30pm,  2pm - 5pm
Dydd Mercher: 9:30am - 12:30pm
Dydd Iau: 2pm - 7pm
Dydd Gwener: 9:30am - 12:30pm
Dydd Sadwrn: 9:30am - 12:30pm

Gwasanaethau ac adnoddau ar gael:

Mae Llyfrgell Amlwch yn cynnig ystod eang o lyfrau a detholiad o DVDs. Cofiwch bod posib chwilio’r catalog i weld pa eitemau sydd ar gael.  

Bob bore dydd Mawrth am 10.00 am yn ystod tymor ysgol cynhelir sesiwn Rhannu Rhigwm ar gyfer babis a phlant o dan 5 oed.

Ceir yma hefyd

  • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Mynediad band llydan
  • Wi-fi yn rhad ac am ddim
  • Gwasanaeth ffacs
  • Gwasanaeth llungopio