Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llyfrgell Biwmares


Beaumaris LibraryOriau agor:

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth.

O 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd Llyfrgell Biwmares yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Gwasanaethau ac adnoddau ar gael:

Mae Llyfrgell Biwmares yn cynnig ystod eang o lyfrau a detholiad o DVDs. Cofiwch bod posib  chwilio’r catalog i weld pa eitemau sydd ar gael.

Mae yma hefyd:

  • 8 cyfrifiadur cyhoeddus
  • mynediad band llydan i’r rhyngrwyd
  • Wi-fi yn rhad ac am ddim